• gb
  • ru
  • de
 
 

Regulamin

W zawiązku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:
Administrator danych oraz informacje kontaktowe
Administratorem danych jest Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski
75-227 Koszalin
ul.Morska 60
Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
Dodania ich do bazy danych wspanialefirmy.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*
Udostępniania danych o firmie partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Kategorie danych osobowych
Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.
Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail
Okres przez który dane będą przetwarzane
Dane przetwarzane w bazie wspanialefirmy.pl – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu
Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu
Odbiorcy danych
Dane publikowane na stronie wspanialefirmy.pl są powszechnie dostępne.
Źródło pochodzenia danych
Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, Baza internetowa REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe
Jakie masz prawa?
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, przysługuje Ci szereg uprawnień. Obejmują one: - uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych
- zmianę, sprostowanie i usunięcie Twoich danych oraz ograniczenie ich przetwarzania
- przekazania Twoich danych w formacie elektronicznym wybranemu przez siebie administratorowi danych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych w jakikolwiek sposób narusza Twoje prawa - poinformuj nas o tym. Reagujemy na uwagi i sugestie.
Jak się skontaktować w sprawie danych?
Jest to możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ochronadanych@wspanialefirmy.pl
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE